Keep in touch

KONTAKT

MARPOL Sp. z o.o.

Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin
tel.: 85 74 74 397
e-mail: sekretariat@marpol.pl
NIP: 542-10-04-860
REGON: 050297484
KRS 0000857780 Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy KRS w Białymstoku
Kapitał zakładowy 1 167 500 PLN

DZIAŁ SPRZEDAŻY

Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu prowadzenia za ich pomocą marketingu bezpośredniego przez Administratora tj. Marpol Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Ignatki, nr 40/1, 16-001 Kleosin, zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2017, poz. 1907, z późn. zm.).*
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017, poz. 1219, z późn. zm.) przez Administratora tj. Marpol Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Ignatki, nr 40/1, 16-001 Kleosin.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu stosowania przez Administratora tj. Marpol Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Ignatki, nr 40/1, 16-001 Kleosin, stosownych zabezpieczeń przed działalnością tzw. botów w tym stosowanie zabezpieczenia pn: reCAPTCHA.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu stosowania przez Administratora tj. Marpol Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Ignatki, nr 40/1, 16-001 Kleosin, narzędzi statystycznych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu stosowania przez Administratora tj. Marpol Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Ignatki, nr 40/1, 16-001 Kleosin, profilowania w związku z stosowaniem narzędzi statystycznych.

ZAKŁAD PRODUKCYJNY IGNATKI

Ignatki 40/1, 16-001 Kleosin
tel.: 85 74 74 397

e-mail: sekretariat@marpol.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY TYCHY

Składowa 2, 43-100 Tychy
tel.: 32 780 11 26
fax: 32 780 11 30

e-mail: sekretariat.tychy@marpol.pl